Elizi Anaokulu’nda, öğretim programları, organizasyon ve içerik açılarından tam bir sistem bütünlüğü sağlanmıştır. Eğitim programları, projeler, geziler, veli katılımları ve sosyal etkinlikler ile desteklenmektedir. Okul içi branş derslerimiz: Drama, İletişim, Müzik, Resim ve El sanatları. Zorunlu branş derslerimiz: Müzik ve Orf çalgıları ile orkestra çalışmaları, Jimnastik (jimnastik hareketleri), İngilizce, Drama.

Derslerimiz

DRAMA

Drama dersleri doğaçlama tekniği ile uygulanmaktadır.Çocuklarımızın beden dilini kullanabilmeleri,takım çalışmalarına uyum sağlamaları hayal güçlerini geliştirmeleri ve çalışmalarını toplum önünde sergileyerek kendilerine olan güvenin artmasını amaçlamaktadır.

İLETİŞİM

İletişim dersinde öğrencilerimizin yaşadıkları deneyimler ve çevreleriyle ilgili farkındalık kazanmaları, neden – sonuç ilişkileri kurarak sorgulama yapabilmeleri, kendilerini özgür ifade etme becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Bu dersde kendi düşüncelerini özgürce ortaya koydukları yöntem ve teknikler uygulanmaktadır.

MÜZİK

Batıkent’teki Anaokulumuzda müzik eğitimi ile çocukların müziği sevmesi, yaşamlarında yer vermesi iç duyuş ve ritim duygusunun kulak eğitimi ile gerçekleştirilmesi, yeteneklerinin tespiti ve yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. Çocuklarımız ritim duygusunun gelişimine yardımcı olan orf çalıgılarını kullanırken birlikte müzik yapmaktadırlar.

RESİM

Resim eğitim programları süresince öğrencilere değişik çizim malzemeleri verilir ve çocuklardan ne çizmek isterlerse onu çizmeleri istenir. Bunun gibi serbest düşünce akışının gerçekleştiği aktiviteler çocuklarda yaratıcılığın ve hayalgücünün geliştirilmesinde fayda sağlıyor ve ayrıca karar verme/bir problemi çözme becerisini de geliştiriyor.

İNGİLİZCE

Küçük yaşta İngilizceyi okulda öğrenmeye başlayan çocuk anadilini ,dil kavramının varlığını hissettiği için daha iyi anlayacak,tek dil bilen ve bundan dolayı dünyada kendi dili ve kültürüne önem veren çocuklara göre daha geniş bir kültür anlayışına sahip olmaktadır.Ezbere dayanmayan ,tamamen müzik ve oyunlar eşliğinde çocuklara yabancı dil kazandırma metodu kullanılmaktadır.

JİMNASTİK

Jimnastik, denge, kuvvet, çabukluk, esneklik, el-göz / sinir-kas koordinasyonu, kontrol ve bedenini bilinçli bir şekilde kullanabilme yeteniği kazandırmaktadır.

SATRANÇ

Çocuklarımızın zihinsel gelişimleri, dikkat ve muhakeme yetenekleri satranç dersleri ile desteklenir. Satrancın temel bilgilerinin verildiği dersimizde amacımız düşünme ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesidir. 4-5 yaş gurubumuzda taşları tanıma ve hareketleri öğrenme ile başlayan dersimiz 6 yaş gurubunda hamle yapma ve oyun kurma ile devam eder. Çocuklarımızın bu beyin sporuna ömür boyu ilgi duyması sevmesi ve kendilerini geliştirmeleri öncelikli hedeflerimizdendir.